tibiabot

Temat: O Nas-Kibicach
" />
">Zgodnie z obowiązującym prawe każdy policjant powinien mieć odznakę z numerem służbowym pozwalającym na jego identyfikację, a dodatkowo powinien się przedstawić lub podać imię, nazwisko i stopień. Każdy ochrroniaż powinien miec w widocznym miejscu identyfikator. Przepis zatem jest, pozostaje kwestia jego realizacji.

a co z zaslanianiem twarzy kominiarka? wielu policjantow czy tez ochroniarzy zaslania twarz. Jest przepis ktory im tego zabrania lub zezwala? WOJTAS-OLO, nie zawsze jest czas o prosbe przedstawienia danych przez policjanta...np. jak Cie bedzie okladal palka, poprosisz go o podanie danych? no nie zartuj.
Źródło: zaglebie-lubin.pl/forum/viewtopic.php?t=3368Temat: Pytania z Legionowa godz 14.00 ZALICZONE
1. Kto wynalazł telegraf?
2. Co to jest PHARE?
3. Kto przeniósł stolicę z Gniezna d o Krakowa?
4. Na czym polegał układ z Hengen?( czy jakoś tak)
5. Kto powołuje prezesa NIK?
6. W którym muzeum znajduje się Dama z Łasiczką?
7. Nauka o bycie
8. Jesteś świadkiem włamania do sąsiada czy podlegasz jakiejś karze nie zgłaszając go
9. Jaką część mowy zawiera zdanie złożone
10. Zdanie przykładowe i trzeba było określić czas w tym zdaniu
11. Gdzie znajduje się Europejska siedziba praw człowieka i ONZ
12. Rozbiory Polski ( daty)
13. Kiedy prezydent obejmuje władzę
14. Stopnie oficerskie w policji
15. Kto jest przełożonym komendanta głównego policji
16. Kto jest przedstawicielem Rady ministrów w województwie
17. Z ilu posłów składa się sejm
18. Co to jest ambrozja
19. Z kim walczyli rzymianie w VII w
20. Kiedy powstał hymn Polski( w czasie jakiego powstania)
21. Kiedy powstaje stosunek służbowy policjanta
22. Jakiego rodzaju są w Polsce wybory do sejmu
23. Jaki klawisz naciskamy w komputerze aby uzyskać duże litery
24. Jaka wyspa należy do włoch
25. Jakiej narodowości był El Greco
26. Za panowanie jakiego króla pisał Gall Anonim
27. Kto jest zwierzchnikiem komendanta głównego policji


JAK MI SIĘ COŚ JESZCZE PRZYPOMNI TO NAPISZĘ

http://www.polchat.pl/chat/?room=do+policji

Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=1065


Temat: Ilu prawników?
do Beaty: Ależ pewnie, że Twoje sznase są ogromne, jeśli nie złamiesz regulaminu, nie naruszysz przepisów to już po roku służby zostaniesz w dniu święta policji mianowana na stopień starszego posterunkowego i na tym stopniu Twoja kariera może się zakończyć. dalszy awans i szczeble kariery nie zależą od Twoich umiejętności i posiadanego wykształecenia.
Podziwiam Twój optymizm i życzę, żebyś się nie rozczarowała i nie odeszła jak wielu innych młodych wykształconych i niedocenionych policjantów.
P.S. w notatkach służbowych nie podpisuj się tytułem magistra wystarczy stopień.
Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=2099


Temat: jakie płace dla prawników?
Kandydat zostaje przyjęty na stanowisko kursanta w 1 grupie uposażenia zasadniczego z mnożnikiem 0,65 kwoty bazowej (1396,38 zł) tj: z uposażeniem zasadniczym w kwocie 910,00 zł. (brutto) i ze stopniem etatowym posterunkowy (dodatek za stopień w kwocie 310,00 - brutto).Wyjątek stanowią osoby posiadające wykształcenie wyższe prawnicze, których przyjęcie do służby w Policji następuje na wyższe stanowisko służbowe asystenta w 6 grupie uposażenia zasadniczego z mnożnikiem 1,00 kwoty bazowej, z uposażeniem zasadniczym w kwocie 1400,00 zł miesięcznie i ze stopniem posterunkowego /dodatek za stopień w kwocie 310,00 zł miesięcznie brutto/.Zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji przyjęty/a na stanowisko asystenta zobowiązany/a jest uzyskać kwalifikacje zawodowe przed mianowaniem na funkcjonariusza w służbie stałej tj. przed upływem 3 lat.W myśl art. 29 pkt 1 Ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji kandydat zostaje mianowany policjantem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat .


Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=172


Temat: Dzień Strażnika Miejskiego źródło: www.elk.pl
Z okazji przypadającego 29 sierpnia Dnia Strażnika Miejskiego, prezydent miasta Tomasz Andrukiewicz wręczył awanse na wyższe stopnie służbowe oraz przyznał nagrody zasłużonym strażnikom.

Dzień Strażnika Miejskiego obchodzony jest w rocznicę ogłoszenia ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, która określa funkcjonowanie Straży Miejskiej.
W uroczystości wziął udział prezydent miasta Tomasz Andrukiewicz oraz sekretarz miasta Marcin Radziłowicz. Obecni byli także: Komendant Powiatowy Policji w Ełku - insp. Marek Hyzopski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ełku - bryg. Mirosław Hołubowicz
Prezydent wręczył awanse na wyższe stopnie służbowe 11 Strażnikom Straży Miejskiej. Dodatkowo prezydent przyznał 12 strażnikom nagrody finansowe za szczególny wkład w realizację zadań z zakresu poprawy stanu porządku publicznego.
Przy okazji dzisiejszej uroczystości odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Straży Miejskiej w Ełku, która mieści się teraz w budynku po byłej Szkole Muzycznej przy ulicy Piłsudskiego 2.
W dotychczasowej siedzibie w Urzędzie Miasta problemem był brak przestrzeni oraz odpowiedniej ilości pomieszczeń. Wyremontowany obiekt zapewni strażnikom miejskim komfortowe warunki pracy, ale przede wszystkim ułatwi i usprawni przyjmowanie interesantów. Pozwoli to również na zatrudnienie nowych osób oraz powiększenie zakresu zadań wykonywanych przez strażników. To z kolei zaowocuje miedzy innymi poprawą bezpieczeństwa na ulicach Ełku, co jest szczególnie ważnych celem działań podejmowanych przez władze miasta. Jednych z takich działań było zakupienie w lipcu br. fotoradaru, w który wyposażona została Straż Miejska (http://www.elk.pl/ak...ci/?v=16&i=1063).

Źródło: forum.elczanie.pl/index.php?showtopic=4254


Temat: Policja państwowa podczas wojny Polsko-Bolszewickiej.
Granatowe uzupełnienie

Groźba bezpośredniego ataku bolszewików na Warszawę spowodowała, że wielu funkcjonariuszy Policji Państwowej zadeklarowało zamiar wstąpienia do powstających wówczas spontanicznie oddziałów ochotniczych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, obawiając się niekontrolowanego odpływu kadr, postanowiło uregulować ten patriotyczny poryw policjantów poprzez powołanie odrębnych formacji bojowych. Mocą rozkazu Komendanta Głównego PP, powołano do życia Samodzielny Szwadron Policji Konnej, który zbierał się w Łodzi. Policjanci byli wartościowym „materiałem ludzkim”, gdyż w ogromnej większości mieli już za sobą frontową służbę w szeregach armii państw zaborczych lub w Legionach Polskich. Po zaledwie dwudniowym przygotowaniu szwadron policyjny dotarł do Warszawy już 10 sierpnia. Dowódca oddziału, komisarz Andrzej Jezierski i jego zastępca, podkomisarz Stefan Rozumski mieli pod komendą 88 policjantów, podzielonych na cztery plutony konne i pluton karabinów maszynowych. Wkrótce dołączyli do nich ochotnicy z policji stołecznej oraz funkcjonariusze ewakuowani z Kresów Wschodnich, razem 30 policjantów. Do sztabu szwadronu dołączył także podkomisarz Sarnecki. Policjanci byli jednolicie umundurowani, gdyż zachowali swoje granatowe uniformy służbowe, czarne buty i charakterystyczne okrągłe czapki ze skórzanym daszkiem. Już nazajutrz szwadron z rozkazu gen. Franciszka Latinika, nowego dowódcy 1. Armii, włączony został w skład Dywizjonu Huzarów Śmierci, stając się jego 3. szwadronem w sile 3 oficerów, 118 podoficerów i szeregowych, uzbrojonych w angielskie karabiny typu Enfield, szable i 8 karabinów maszynowych różnych systemów. Policjanci otrzymali przy tym stopnie wojskowe, równorzędne posiadanym rangom policyjnym.
Źródło: dws.org.pl/viewtopic.php?t=14829


Temat: Wasze pomysły dotyczące rozwoju forum
no tak ale zamiast kolorow to mozna by zrobic stopnie sluzbowe dla policji tez i jak sie logujesz to sobie wybierasz czy np policja czy straz bylo by to lepsze niz kolory.
Źródło: emergency.gry-online.pl/forum/viewtopic.php?t=2517


Temat: pytanie:czy POLICJA ma prawo zabrać kluczyki zaraz po zatrz.
W przepisach najbliżej tematu jest chyba to:

§ 5. 1. Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:

1) policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu;

2) policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania.

2. Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie numeru służbowego policjanta oraz nazwy organu, który wydał legitymację.

3. Przystępując do czynności kontrolnych, policjant może wydać polecenie unieruchomienia silnika pojazdu.

4. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli policjant może wydać kierującemu pojazdem lub pasażerowi pojazdu polecenie opuszczenia pojazdu.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie zatrzymania pojazdu:

1) w wyniku prowadzonych działań pościgowych;

2) co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa;

3) jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w nim osoby, które popełniły przestępstwo.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, policjant nakazuje kierującemu pojazdem lub pasażerowi pojazdu opuścić pojazd, stanąć w rozkroku i oprzeć ręce na dachu (boku) pojazdu lub położyć się w obrębie pasa drogowego twarzą do ziemi.

7. Do pojazdu policyjnego uczestnik ruchu może być wpuszczony tylko w razie konieczności:

1) udzielenia pomocy choremu lub rannemu;

2) doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrzeźwień lub placówki służby zdrowia;

3) poddania badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli wykonanie tej czynności w innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek;

4) okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia;

5) przeprowadzenia czynności procesowych.

Nic więcej nie znalazłem.
Źródło: poludnie.nazwa.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=2811