tibiabot

Temat: Wyssij uczniów z klasy

samo imie nazwisko i nr tel i gg do niczego sie nie przyda bez adresu zamieszkania zameldowania NIP PESEL itd :)

a takich informacji to mozna znalezc milion gdzie indziej ;]

piss<=>peace


Po pierwsze przyda się choćby po to, żeby wysyłać spam na GG. Dodatkowo większość telefonów to AKTUALNE numery kom. a takich książek telefonicznych nie ma ogólno dostępnych.

Po drugie, większość ludzi w głupocie swojej (lub nieświadomości - co na jedno wychodzi) umieszcza tam zdjęcia swoje i swojej rodziny (młoda matka chce się pochwalić swoim zazdrostnym koleżankom z klasy jakiego to ma pięknego dzieciaka i przystojnego męża biznesmena i w jaką to ma super pracę...).

Po trzecie struktura ich-klasy umożliwia wywnioskowanie wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi. Osoba X jest powiązana z grupą osób YY.

Przykładowo (zakładam że jestem wujek-samo-zło):

- piszę do wszystkich osób YY, że jestem znajomym X np. z drużyny koszykówki szkolnej, bardzo chciałbym się z nim spotkać i proszę o jakiś kontakt (nr. tel. adres, etc...) bo X nie podał na profilu.... wystarczy, że jedna osoba z grupy YY jest mało świadoma i już wiem więcej o X niż on ujawnił na profilu (będąc świadomy zagrożeń)

- znajomość nazwiska rodowego pomoże przy autoryzacji w mLinii co najmniej jednego banku w którym często o to pytają (nie powiedziałem że umożliwi tylko, że ułatwi)

- data urodzenia? to połowa numeru PESEL,

- aktualne zdjęcie też można wykorzystać, zdjęcia swoich dzieci... aż strach pomyśleć jak się komuś, w brzydki sposób, spodoba nasze dziecko...


Przecież te wszystkie osobiste dane można wykorzystać do szantażu, podszywania się pod kogoś, porwań, etc... W dodatku, żeby je zdobyć nie trzeba bawić się w detektywa, wystarczy poklikać trochę... A wszystkie dane w jednym miejscu dostępne. W miejscu publicznym, gdzie łatwo ukryć swoją działalność.

Wiekszość ludzi jest niestety nieświadoma zagrożeń z tego wynikających. Wieszają swoje prywatne dane na publicznym forum, choć żadna z nich nie powiesiła by na wszystkich przystankach autobusowych zdjęcia swojego uśmiechniętego dziecka z numerem telefonu do siebie, listą znajomych ze szkoły średniej swoim imieniem, nazwiskiem obecnym i rodowym, miejscem i rokiem ukończenia szkoły podstawowej/średniej/wyższej, aktualną pracą i Bóg wie czego jeszcze... Ciekawe dlaczego?

Kwant!

Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=331315Temat: Wyssij uczniów z klasy

Po pierwsze przyda się choćby po to, żeby wysyłać spam na GG. Dodatkowo większość telefonów to AKTUALNE numery kom. a takich książek telefonicznych nie ma ogólno dostępnych.

Po drugie, większość ludzi w głupocie swojej (lub nieświadomości - co na jedno wychodzi) umieszcza tam zdjęcia swoje i swojej rodziny (młoda matka chce się pochwalić swoim zazdrostnym koleżankom z klasy jakiego to ma pięknego dzieciaka i przystojnego męża biznesmena i w jaką to ma super pracę...).

Po trzecie struktura ich-klasy umożliwia wywnioskowanie wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi. Osoba X jest powiązana z grupą osób YY.

Przykładowo (zakładam że jestem wujek-samo-zło):

- piszę do wszystkich osób YY, że jestem znajomym X np. z drużyny koszykówki szkolnej, bardzo chciałbym się z nim spotkać i proszę o jakiś kontakt (nr. tel. adres, etc...) bo X nie podał na profilu.... wystarczy, że jedna osoba z grupy YY jest mało świadoma i już wiem więcej o X niż on ujawnił na profilu (będąc świadomy zagrożeń)

- znajomość nazwiska rodowego pomoże przy autoryzacji w mLinii co najmniej jednego banku w którym często o to pytają (nie powiedziałem że umożliwi tylko, że ułatwi)

- data urodzenia? to połowa numeru PESEL,

- aktualne zdjęcie też można wykorzystać, zdjęcia swoich dzieci... aż strach pomyśleć jak się komuś, w brzydki sposób, spodoba nasze dziecko...
Przecież te wszystkie osobiste dane można wykorzystać do szantażu, podszywania się pod kogoś, porwań, etc... W dodatku, żeby je zdobyć nie trzeba bawić się w detektywa, wystarczy poklikać trochę... A wszystkie dane w jednym miejscu dostępne. W miejscu publicznym, gdzie łatwo ukryć swoją działalność.

Wiekszość ludzi jest niestety nieświadoma zagrożeń z tego wynikających. Wieszają swoje prywatne dane na publicznym forum, choć żadna z nich nie powiesiła by na wszystkich przystankach autobusowych zdjęcia swojego uśmiechniętego dziecka z numerem telefonu do siebie, listą znajomych ze szkoły średniej swoim imieniem, nazwiskiem obecnym i rodowym, miejscem i rokiem ukończenia szkoły podstawowej/średniej/wyższej, aktualną pracą i Bóg wie czego jeszcze... Ciekawe dlaczego?

Kwant!


Bardzo mi sie podoba ten post, :thumbup: ktoś pomyśli że to niepoważne i 'jemu się to na pewno nie przytrafi' ale jednak zagrożenie jest realne. Inna sprawa czy komuś wisi to że zupełnie obce mu osoby dysponują pokaźną porcją informacji o 'ofierze' czy może ktoś czuję sie do tego stopnia samotny że udziela sie w ten sposób w sieci ( a wiemy,że takich ludzi nie brakuje).

Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=331315


Temat: teoretyczne podstawy wychowania-ćwiczenia
Nieodłączną częścią szkoły jako intencjonalnego środowiska wychowawczego jest klasa szkolna. Stanowi ona grupę społeczną, która pozostaje pod znaczącym wpływem dynamiki grupowej.
Przez dynamikę grupową klasy szkolnej rozumie się układ działających działających niej sił, którymi są różne zjawiska i procesy grupowe. Należą do nich m.in. istniejąca w klasie struktura, czyli zajmowana przez uczniów pozycja względem siebie.
Klasa szkolna stanowi zespół złożony z uczniów wzajemnie na siebie oddziałujących, zajmujących różne pozycje, mających wspólny system wartości i norm. Charakteryzuje się dynamicznym układem zjawisk i procesów grupowych. Początkowo tworzy tylko formalnie zorganizowaną grupę społeczną, obejmującą uczniów o podobnym rozwoju umysłowym. Nieformalny nurt wewnętrzny klasy jest zazwyczaj efektem wzajemnych wzajemnych spontanicznych oddziaływań na siebie uczniów.

Struktura klasy szkolnej
W każdej klasie poszczególni uczniowie zajmują rożne pozycje. Zajmują je w zależności od pełnionych w niej funkcji, stopnia okazywanej sympatii lub antypatii przez innych uczniów, osiąganych dobrych lub złych wyników w nauce itp.
Zajmowane przez uczniów pozycje pozostają ze sobą w określonych relacjach. Układ tych pozycji w klasie nazywany jest strukturą. Każda struktura typowa dla klasy ma z reguły układ hierarchiczny tzn w obrębie struktury można mówić o wysokich i niskich pozycjach zajmowanych przez uczniów np. w strukturze wyróżnionej ze względu na okazywanie przez uczniów sympatii lub antypatii wobec swych kolegów lub koleżanek z klasy, najwyższą pozycję mają ci, którzy są najbardziej lubiani, a najniższa uczniowie nie lubiani.
W klasie szkolnej istnieje co najmniej kilka struktur wyodrębnionych ze względu na różne kryteria. Główne struktury klasy:
1. Struktura władzy- ze względu na pełnione przez uczniów funkcje w klasie
2. Struktura socjometryczna- powstaje w zależności od odczuwanej sympatii i uznania
3. struktura komunikowania się – układ pozycji uczniów ze względu na ilość otrzymanych i przekazywanych przez nich informacji.
4.Struktura formalna- odzwierciedla obowiązujące w klasie przepisy i rozporządzenia władz szkolnych, wiąże się z wyznaczaniem uczniom różnych funkcji np. przewodniczącego.
5. Struktura nieformalna- wzajemne oddziaływanie uczniów, przejawianie przez nich różnych upodobań, potrzeb, wiąże się z posiadaniem w klasie lidera itp.

Mamy zatem do czynienia z formalnym i nieformalnym nurtem życia w klasie.

Pozycja jaką zajmuje uczeń w ogólnej strukturze klasy zależy od różnych uwarunkowań m.in.:
- stopień w jakim uczeń jest lubiany lub nie lubiany
- umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
- podporządkowanie lub nie normom w klasie
- przyjemny lub nieprzyjemny wygląd zewnętrzny

Ogólną strukturą klasy pożądaną z wychowawczego punktu widzenia jest ta, w której nieformalny nurt życia klasy splata się z formalnym.Normy klasy szkolnej
W klasie obowiązują uczniów określone normy grupowe. Są to normy „wypracowane” przez samych uczniów, które stanowią dla nich ważny układ odniesienia. Są one rzadko zwerbalizowane i wyraźnie uświadomione, a tym bardziej spisane. Stanowią one wspólnie podzielony pogląd uczniów danej klasy na jakiś temat.
Na ogół mamy w klasie normy:
- regulujące interakcje w grupie
- dotyczące postaw i przekonań, określające jakie postawy w grupie są pożądane
- dotyczące zewnętrznych zachowań np. sposobu ubierania się

Wśród norm grupowych wyróżniamy:
- normy zgodnie z formalnie obowiązującymi przepisami szkolnymi
- normy, które skłaniają uczniów do szkodliwych wychowawczo sposobw zachowania np. normy zalecające ściąganie na sprawdzianach, odpisywanie zadań przed lekcją.


Cechy norm grupowych klasy :
- presja nauczyciela na zachowanie uczniów
- normy grupowe stanowią ważny układ odniesienia w ocenie różnych zachowań na terenie klasy i szkoły
- normy grupowe nie wymagają akceptacji przez wszystkich uczniów w klasie. Często normy są akceptowane zaledwie przez kilku z nich. Są to zazwyczaj tzw. normy ukonstytuowane powstające w paczkach.

Normy grupowe nie określają jednoznacznie zachowania uczniów. Uczniowie mają do wybory 4 możliwości:
1 mogą dostosować się do norm
2 mogą wpływać na zmianę norm
3 mogą pozostać tzw. odszczepieńcem
4 mogą opuścić klasę

Normy w klasie nie tylko wpływają na sposób postępowania uczniów, ale również zabezpieczają klasę przed naciskami z zewnątrz.

ps. Dalszą część referatu ma Marta! pozdrawiam:):*
Źródło: forumppiw.fora.pl/a/a,103.html